Автор Браун Ди

Браун Ди


Книги автора Браун Ди

Погребете сърцето ми в Ундид Ний
Погребете сърцето ми в Ундид Ний
  • Автор: Браун Ди

  • Дата добавления: 2018-04-16

  • Кол-во страниц: 107

Това е документална книга, в която на фона на действителните исторически събития, се разкриват богатите традиции и обичаите на индианците, изразяващи преклонението им пред природата. На хищническото отношение на белите заселници, довело го изтребването на бизоните, авторът противопоставя разумното отношение на индианците към природната среда, в която живеят. Въпреки че ловуват бизони за прехрана, те винаги държат сметка за запазването им, както и на другите богатства, дарени им от природата. Книгата разказва за стремежа на индианците да запазят земята си такава, каквато са я наследили от дедите си, да защитят независимостта, честта и достойнството си. И за трагедията им, дошла с пушките на белите.